Meer over Ria

Ikke sumertimeSalama, mijn naam is Ria Bos, 26 jaar, IC verpleegkundige en sinds september 2014 werk ik met de organisatie Mercy Ships.

Oorspronkelijk geboren in Friesland en woon nu in Nieuwe Pekela.

Inmiddels al meer dan 12 jaar heb ik het verlangen om het buitenland te gaan werken als verpleegkundige. Niet zomaar het buitenland, maar naar gebieden en landen te gaan, waar goede gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. Iets te kunnen betekenen voor andere mensen die niet de kansen hebben gekregen die ik heb gekregen. Dit verlangen is de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden, door het behalen van mijn diploma’s en het werken in Oekraïne en Oeganda.

Ik zie het als een opdracht om handen en voeten te geven aan mijn geloof. Om een lichtje te zijn in deze wereld.  In 1 Johannes 3 staat een opdracht:

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

Gods liefde doorgeven aan de mensen die ik mag ontmoeten door mijn handelen en gesprekken, dat is de mooiste droom waar toe ik mij geroepen voel om die te leven.