ThuisFrontTeam

Er is een thuisfrontteam gevormd om te helpen bij de voorbereiding op uitzending, het onderhouden van het contact tussen Ria en haar achterban, het bijhouden van de financiën en het promoten van het werk van Ria.

Het thuisfrontteam bestaat uit:

Dhr. A. Vreugdenhil – Voorzitter

Mw. A. Hut – Secretaresse

Mw. G. Bos – Penningmeester

Dhr. L. Wijnands – Nieuwsbrief, website en email

Dhr. H. Westers – PR en contactpersoon voor Mercy Ships

Beste lezer, kijker, betrokkene, geïnteresseerde, mijn naam is Gerda Bos en ik ben de zus van Ria. Ik ben vol bewondering en vind het heel mooi dat ze gaat werken voor Mercy Ships en dat haar langgekoesterde droom uitkomt. Tegelijkertijd vind ik het ook wel moeilijk om mijn zus tweeëneenhalf jaar te moeten missen…

Ik probeer haar te steunen en te helpen waar kan, en formeel ben ik benoemd tot penningmeester in het Thuisfrontteam. Dus voor vragen  m.b.t. financiën, of uw altijd welkome giften, kunt u bij mij terecht. (Op de foto tweede van rechts)

 

Hallo, ik ben Aletta Hut. Ik ken Ria persoonlijk en via de kerk en ben erg betrokken bij haar missie. Heb bewondering voor Ria dat ze haar talenten wil gebruiken om zich in te zetten voor het werk als vrijwilliger op Mercy Ships. Vandaar dat ik haar ook van harte ondersteun als lid van het Thuisfrontteam en daarin het werk als secretaresse op mij neem. Ik hoop dat ook u haar wilt ondersteunen in gebed, in een gift of structurele ondersteuning. (Op de foto derde van rechts.)

 

Ik ben Léon Wijnands en ik ken Ria nu een paar jaar vanuit de kerk. Het is altijd mooi om te zien dat iemand wil / kan gaan doen waar zijn of haar hart ligt en het is helemaal mooi als iemand daarmee z’n naaste kan helpen. Ik hoop dat Ria bij Mercy Ships goed werk kan gaan doen en dat ik haar daarbij een klein beetje kan helpen. Hoe meer iedereen een beetje helpt hoe meer Ria kan doen!

Mijn rol in de thuisfrontcommissie is het bijhouden van de website, het e-mailadres en de verzorging en verspreiding van de nieuwsbrief. (Op de foto eerste van rechts)

 

TFT groepsfoto

 

De 4e in de rij is Henk Westers, actief betrokken bij de kerk in Nieuwe Pekela waar Ria Bos ook deel vanuit maakt. Ria heeft haar baan en huis opgezegd, daaraan zie je de enorme gedrevenheid van haar om andere mensen te helpen. Dit gaat ze doen op een hospitaalschip in Afrika. Wij bidden en hopen dat haar missie zal slagen.

Ik ben de contactpersoon namens Ria voor Mercy Ships en naar de diverse media, zodat haar werk bekendheid krijgt en houdt. (Op de foto tweede van links)

 

Ik ben Aad Vreugdenhil, voorzitter van het thuisfrontteam. Als lid van de Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela en ouderling ken ik Ria. Zij gaat als vrijwilliger werken op het Hospitaalschip van Mercy ships, het varend ziekenhuis voor de allerarmsten.

(Op de foto eerste van links)